Tin tức

DN áp dụng phương pháp khấu trừ hạch toán thuế GTGT thế nào?

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế thường gặp trong sản xuất kinh doanh, xuất hiện ở cả khâu mua hàng và bán hàng của doanh nghiệp. Kế toán ngoài việc quan tâm đến thời hạn lưu trữ hóa đơn điện tử thì khi thực hiện hạch toán thuế GTGT cần nắm rõ các quy tắc và điều kiện hạch toán thuế giá trị gia tăng đầu vào – đầu ra cho doanh nghiệp một cách chính xác nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn hạch toán tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế.

1. Cách tính thuế GTGT (VAT) theo phương pháp khấu trừ

Để được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, doanh nghiệp kinh doanh phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật hiện hành về kế toán, hóa đơn, chứng từ đồng thời phải đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế.

Cách xác định thuế GTGT phải nộp như sau:

Số thuế GTGT cần nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Trong đó:

Thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên hóa đơn GTGT

Thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT = Giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra x Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra

Khi lập hoá đơn bán hàng hóa, dịch vụ, kế toán của doanh nghiệp phải ghi rõ giá bán chưa có thuế, thuế GTGT và tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Trường hợp hoá đơn chỉ ghi giá thanh toán (trừ trường hợp được phép dùng chứng từ đặc thù), không ghi giá chưa có thuế và thuế GTGT thì thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ được bán ra phải tính trên giá thanh toán ghi trên hoá đơn, chứng từ.

Nếu trên hoá đơn ghi sai mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mà kế toán chưa tự điều chỉnh, cơ quan thuế kiểm tra, phát hiện thì xử lý như sau:

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ:

– Thuế suất thuế GTGT được ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì doanh nghiệp cần phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hoá đơn;

– Còn nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì khi đó DN sẽ kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT.

2. Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ

Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp (căn cứ tại khoản 15 điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định):

– Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng theo quy định của pháp luật bao gồm: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù giá đã có thuế GTGT được ghi trên hóa đơn GTGT);

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

– Hóa đơn mà không ghi hoặc ghi chưa đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo); 

Tìm hiểu quy định về hủy hóa đơn điện tử

– Giá trị ghi trên hóa đơn không đúng với giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi. 

https://benhtieuhoa.org/tin-tuc/

Theo khoản 2 điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: Hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên theo giá đã có thuế GTGT nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì không được khấu trừ. Đối với những hóa đơn này, cơ sở kinh doanh kê khai vào mục hàng hóa, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ trong bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Related posts

Truyện tranh Tokyo Revengers chap 11: Bừng cháy

Quang Thắng

Cập nhật tiến độ dự án vinhomes đan phượng

Quang Thắng

Những điều cần biết về chung cư Vcity Bắc Ninh

Quang Thắng

Để lại bình luận